viernes, 1 de agosto de 2008


Ήχος δ' Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν,
αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν
εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής,
Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα,
σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων,
μη αποστρέψης σους δούλους κενούς,
σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής,
και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων Ια­τρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω θεώ,
σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε,
τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι,
ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα,
τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων;
Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους;
Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου,
σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

No hay comentarios: