lunes, 8 de septiembre de 2008

ACATISTUL NASTERII MAICII DOMNULUI (8 septembrie)
Condacul 1:
Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui Celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi, cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa:
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Icosul 1:

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi, lăudând-o, aşa să-i zicem:
Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite;
Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare;
Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare;
Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;
Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat;
Bucură-te, camară a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc;
Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slavă fecioriei;
Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfânta a bucuriei;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 2-lea:

Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea Lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm Lui Dumnezeu, aşa: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Adam, cu taină, la început pe femeie cu numele vieţii a numit-o, ca la plinirea vremii, prin Eva cea tainică şi duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit; pe care, cu credinţă, din inimă o lăudăm aşa:
Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui Celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucură-te, roua milostivirii Lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului se răcoreşte;
Bucură-te, roua cea de viaţă aducătoare, prin care roua morţii se tămăduieşte;
Bucură-te, lacaş preasfânt şi raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească;
Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească;
Bucură-te, raiule cu totul înflorit;
Bucură-te, raiule cuvântător şi preaîmpodobit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 3-lea:

Bucurie a luat de la Dumnezeu, Ana, pentru naşterea lui Samuel, dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus Lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeieştilor tăi părinţi, ca un soare preafrumos ai răsărit şi noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta şi bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care, cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa:
Bucură-te, că naşterea ta, îngerul Domnului o a vestit;
Bucură-te, că numele tău, de înger s-a proorocit;
Bucură-te, ca la naşterea ta, cerul şi pământul s-au bucurat;
Bucură-te, că numele de Maria ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat;
Bucură-te, ca cele cinci slove ale numelui tău pe unele din darurile tale le-a arătat;
Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Maria;
Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare;
Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;
Bucură-te, ca pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai întrecut-o;
Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, prin moartea cea gânditoare ai covârşit-o;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 4-lea:

Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare, că, iată, semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a cărei venire, cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cânta Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înaintea Soarelui dreptăţii, steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe dumnezeiasca Pruncă, ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm aşa:
Bucură-te, Preasfântă, dumnezeiască Pruncă şi odor preacinstit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, care la noi ai sosit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce te-ai născut spre mântuirea lumii;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că din pantece neroditor ai răsărit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că prin a ta naştere a venit în lume mila Lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte împăcarea lumii cu Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se veseleşte toată lumea;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că ai izgonit întristarea cea veche din lume;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, că ne aduci iarăşi desfătarea raiului;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 5-lea:

Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă să se veselească şi să se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, Pruncă a Lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă şi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Înflorit şi sfinţit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-a arătat Fecioara, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea darurilor Preasfântului Duh. De a ta gândita şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa:
Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare;
Bucură-te, Fecioară, cea împodobită cu sfinţenie nemuritoare;
Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai răsărit;
Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;
Bucură-te, floare care ai covârşit toate florile raiului cu frumuseţea ta;
Bucură-te, floarea darurilor cea preaaleasă;
Bucură-te, Fecioară peste care Duhul Lui Dumnezeu s-a odihnit;
Bucură-te, Fecioară, preasfântă şi preafrumoasă;
Bucură-te, floare duhovnicească, care ai împodobit pământul;
Bucură-te, Fecioară, care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul;
Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti;
Bucură-te, Fecioară, care covârşeşti cu frumuseţea cea duhovnicească cerurile;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul al 6-lea:

Porumbiţa lui Noe, oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare, născându-te astăzi, semnul milei şi al milostivirii Lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Pe tine, porumbiţa Lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, fiica potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, porumbiţă a Lui Dumnezeu, care la noi astăzi ai sosit;
Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii păcatului;
Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită;
Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită;
Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă;.
Bucură-te, porumbiţă preasfântă şi preaaleasă;
Bucură-te, porumbiţă, prin care lumea s-a izbăvit de întristare;
Bucură-te, porumbiţă, prin care ne-am izbăvit de rana morţii;
Bucură-te, porumbiţă, peste care Duhul Sfânt a venit;
Bucură-te, porumbiţă, pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;
Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

No hay comentarios: